Privacy Statement

BookThat neemt de privacy van de gebruikers van haar platform, de klanten en aangesloten artiesten serieus. Om de gebruikers, klanten en artiesten te informeren over welke informatie BookThat verzamelt en hoe BookThat omgaat met deze gegevens, heeft zij een privacy statement opgesteld. BookThat doet haar uiterste best om de verzamelde gegevens te beveiligen en privé te houden, dit alles in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
BookThat B.V. is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Welke informatie wordt er verzameld

Als je een account aanmaakt op het platform van BookThat of het platform van BookThat bezoekt worden er door BookThat gegevens verwerkt en verzameld. Met het creëren van het account ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement van BookThat.

Onderstaande gegevens worden verzameld van de Gebruiker, Klant en Artiest:

Persoonsgegevens

Wanneer de gebruiker van het platform van BookThat een account creëert, kunnen er persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Deze persoonsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Wanneer de zakelijke gebruiker van het platform van BookThat een account creëert kunnen er persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Deze bedrijfsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

Wanneer er een boeking tot stand komt en er gebruik wordt gemaakt van de betalingsfaciliteiten op het platform, kunnen er bankgegevens dan wel betaalkaart gegevens worden opgeslagen of verwerkt. Dit kan zowel via BookThat zelf als via een payment partner.

Cookies

BookThat maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van haar platform te optimaliseren.

Cookie Statement

Beveiligingsmaatregelen

BookThat heeft passende maatregelen genomen om alle verzamelde gegevens te beschermen en beveiligen.

Toegang tot gegevens

De medewerkers van BookThat hebben enkel toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Naast de medewerkers van BookThat worden er ook bepaalde gegevens gedeeld met de payment partner (Stripe) van BookThat, dit om de artiest te kunnen uitbetalen na een uitgevoerd optreden. De payment partner mag enkel die gegevens gebruiken welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de dienst. Indien nodig sluit BookThat verwerkersovereenkomsten met haar partners die persoonsgegevens voor haar verwerken.

Gebruik van gegevens

De gegevens die door BookThat worden verzameld en opgeslagen worden gebruikt om de diensten, die BookThat aanbiedt. te kunnen uitvoeren.
De gegevens worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Het sluiten van een overeenkomst

Dit is van toepassing indien de gebruiker een dienst afneemt van de Artiest via het BookThat platform.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het versturen van e-mails, sms-berichten, met daarin bijvoorbeeld boekingsbevestigingen of informatie over het optreden;
 • Het afhandelen van vragen, klachten of opmerkingen;
 • Het faciliteren van het geboekte optreden;
 • Het verwerken van betalingen.

Het aanbieden van de diensten van BookThat:

 • Het versturen van marketing gerelateerde e-mails, sms-berichten of WhatsApp berichten;
 • Het informeren van de Gebruiker, Klant dan wel artiest over relevante wijzigingen in de dienstverlening van BookThat dan wel wijzigingen op het platform van BookThat;
 • Ervaringen en beoordelingen van de diensten van BookThat dan wel artiest te verzamelen en deze te gebruiken voor reclame-uitingen.
 • Het afnemen van enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan de geboekte artiest ter uitvoering van het optreden.
 • Het plaatsen van cookies en technologie van soortgelijke strekking.

Intrekken van toestemming

Voor al hetgeen genoemd in dit Privacy statement waarvoor de toestemming van gebruiker, klant of artiest is gegeven, hebben zij het recht deze toestemming ook weer in te trekken. Naast dat voor sommige direct marketing uw toestemming is vereist, kan het zo zijn dat er voor bepaalde direct marketing geen toestemming is vereist gezien de gerechtvaardigde belangen van BookThat.
Het is voor de gebruiker, klant dan wel artiest ten allen tijde mogelijk om zich af te melden voor direct marketing.

Rechten van gebruikers

De gebruiker van het platform van BookThat komen de hierna volgende rechten toe:

 • Recht op inzage. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die door BookThat worden verwerkt.
 • Recht op vergetelheid. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben om de persoonsgegevens die BookThat verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben om minder gegevens te laten verwerken door BookThat.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van BookThat recht hebben op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte hebben de gebruikers van BookThat het recht op duidelijke informatie over wat BookThat met hun persoonsgegevens doet.

Om gebruik te kunnen maken van een van de bovenstaande rechten, kan er een verzoek worden ingediend via het volgende e-mailadres [email protected]

Bewaarlocatie

Alle gegevens die BookThat verzamelt, worden opgeslagen en bewaard op een bestemming binnen de EER. Er vindt geen overdracht van gegevens plaats naar landen die buiten de EER liggen.
Indien naar verloop van tijd er toch gegevens worden opgeslagen danwel bewaard op een bestemming buiten de EER, dan informeert BookThat de Gebruiker, Klant dan wel Artiest hier vooraf over.

Bewaartermijn

BookThat bewaart de gegevens zolang als het nodig is om alle diensten te kunnen uitvoeren. Hierbij als uiterste grenzen welke zijn gesteld in geldende wet- en regelgeving.
In het geval het gebruikersaccount wordt verwijderd, verwijdert BookThat alle gegevens. Met uitzondering van de gegevens welke benodigd zijn voor administratie en boekhouding van BookThat.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen plaatsvinden in het Privacy statement, informeert BookThat gebruiker, klant en artiest hierover via de bij haar bekende contactgegevens.